Loodsen Sociëteit Rotterdam
De LSR is een vereniging met het doel de onderlinge sociale contacten van de leden te behartigen en te bevorderen. (statuten) Lid zijn Registerloodsen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, alsmede voormalig Rijksloodsen en Havenloodsen in de regio Rijnmond. Vragen en reacties aan het bestuur of secretariaat kunt u sturen aan: bestuur@loodsensocieteit.nl
Volg ons!
 
Reacties op de website of kopij voor de ‘papieren’ VoortVarend graag per e-mail naar de redactie of via het secretariaat: Kastanjedal 20, 3142 AP Maassluis; Kopijstop:
1 februari 2021
.
Laat het ons weten...
Het bestuur van de sociëteit is afhankelijk van uw informatie in geval van ziekte, ongevallen, overlijden, etc. Laat het ons weten als er bijzondere omstandigheden zijn: mail
.
Om de Lockdown door te komen worden artikelen uit VoorVarend opnieuw gepubliceerd in 'Uitkijk'
.
Algemene Ledenvergadering
optie nieuwe datum
woensdag 14 april 2021
Vanwege nog steeds geldende beperkingen wordt in 2020 geen ALV gehouden. We willen elkaar treffen op woensdag 14 april 2021
.
Zo zag de haven er 200 jaar geleden uit
Het Kadaster heeft 200 jaar aan gedetailleerde kaarten van Nederland online gezet. Via de website Topotijdreis kun je terugkijken hoe de haven in de loop der jaren is veranderd
.
.
.
 
 
 
 
 
 
.
.
 
Verdrietig, maar dankbaar voor een mooi leven samen,
nemen wij afscheid van onze lieve
Hans Dijkhuizen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Rotterdam, 21 oktober 1942
Roozendaal, 16 januari 2021
 
Nana
     Bas en Micolette
     Anne, Stijn
Annemiek en Edwin
     Benthe, Mare
In verband met de huidige maatregelen vindt de uitvaart in besloten kring plaats.
U kunt de afscheidsdienst volgen via Livestream.
Donderdag 21 januari om 11.30 uur.
Livestream link     Inlogcode: c9V2FA
De persoonlijke gedachtenispagina van Hans vindt u op uitvaartzorglennyroels.gedachtenispagina.nl
.
.
Veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten. Ze vinden er tips hoe ze veilig omgaan met hun online privacy, hoe ze veilig gebruik maken van wifi, wat ze kunt doen en laten op sociale media, en ze vinden er uitleg over hoe zij kinderen helpen veilig online te zijn. Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZ en Klimaat, Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.
.
 
Zeemanshuizen - Services to Mariners
International Seafearers Center The Bridge - Oostvoorne/Europoort lees meer->
Mission to Seafearers Rotterdam - Schiedam Seafearers Center lees meer->
Zeemanshuis (the sailor's home) in Moerdijk: +31 (0)168 - 416650