Loodsen Sociëteit Rotterdam
De LSR is een vereniging met het doel de onderlinge sociale contacten van de leden te behartigen en te bevorderen. (statuten) Lid zijn Registerloodsen uit de regio Rotterdam-Rijnmond, alsmede voormalig Rijksloodsen en Havenloodsen in de regio Rijnmond. Vragen en reacties aan het bestuur of secretariaat kunt u sturen aan: bestuur@loodsensocieteit.nl
Volg ons!
 
Reacties op de website of kopij voor de ‘papieren’ VoortVarend graag per e-mail naar de redactie of via het secretariaat: Kastanjedal 20, 3142 AP Maassluis; Kopijstop:
15 november 2022
.
Laat het ons weten...
Het bestuur van de sociëteit is afhankelijk van uw informatie in geval van ziekte, ongevallen, overlijden, etc. Laat het ons weten als er bijzondere omstandigheden zijn: mail
.
Zoek de collega's... Portretten behorend bij het project 'Zeelieden aan het Scheur' van de Rozenburgse fotograaf Leander Varekamp
.
Je kunt inschrijven voor de
Kerst workshop
.
Leesvoer
De Uitkijk pagina is bijgewerkt met eerder gepubliceerde artikelen uit jaargangen van de VoortVarend lees verder->
.
Zo zag de haven er 200 jaar geleden uit
Het Kadaster heeft 200 jaar aan gedetailleerde kaarten van Nederland online gezet. Via de website Topotijdreis kun je terugkijken hoe de haven in de loop der jaren is veranderd
.
.
 
.
 
 
 
 
 
 
.
Veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten. Ze vinden er tips hoe ze veilig omgaan met hun online privacy, hoe ze veilig gebruik maken van wifi, wat ze kunt doen en laten op sociale media, en ze vinden er uitleg over hoe zij kinderen helpen veilig online te zijn. Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZ en Klimaat, Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.
.
 
 
 
 
Zeemanshuizen - Services to Mariners
International Seafearers Center The Bridge - Oostvoorne/Europoort lees meer->
Mission to Seafearers Rotterdam - Schiedam Seafearers Center lees meer->
Zeemanshuis (the sailor's home) in Moerdijk: +31 (0)168-416650
.

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam

De SWZR (voorheen Stichting Zeemanshuis Rotterdam / Maritime Hotel Rotterdam) is een sociaal maatschappelijke welzijnsorganisatie ten behoeve van zeevarenden die zich in de haven van Rotterdam bevinden lees meer->

In 2006 werd een boek over de geschiedenis van de zeemanshuizen in Rotterdam geschreven door de Rotterdamse auteurs Jan Oudenaarden en Rien Vroegindeweij. In 2012 volgde de 2e druk. Download hier het boek “In veilige haven” 150 jaar zeemanshuizen in Rotterdam (pdf)